انبارداری و استریپ

برای ایجاد زنجیره تامین قوی و انعطاف پذیر، انبارهای نوین تغییرات زیادی را اعمال می کنند، از جمله:

• در انبارداری نوین ، انبارداری مبتنی بر تقاضا و سفارشات به صورت در لحظه مدیریت می‌گردد.

• شرکت فروهر زاگرس پارسیان بعنوان تنها مجموعه داخلی در کشور امکان انبارداری و تحویل در مقصد محموله های حساس شیمیایی و پتروشیمی های کشور را تحت عنوان تضمین کیفیت محصولات استراتژیک در مبدا و مقصد ارائه میدهد .

• در انبارهای مدرن مجموعه فروهر زاگرس بکارگیری اتوماسیون افزایش یافته و اکثر فرایندها مکانیزه اند.

• فناوری اینترنت اشیا و شفافیت را در انبارهای مدرن جهت دسترسی مالکین کالا ایجاد کرده ایم.

• در انبارداری مجموعه فروهر زاگرس، شیوه مدیریت انبار به سمت مدیریت با سبک «Green Warehouse» است

• علاوه بر بنادر ،امکان انبارداری محصولات مختلف تولیدی در سراسر کشور

• انبارداری مبتنی بر تقاضا به عنوان راهی مدرن در انبارداری نوین برای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی انبارها پدیدار شده‌است . شیوه پرداخت متناسب با نیازهای متغیر شرکت‌ها از مزایای این نوع انبارداری به کمک مججوعه فروهر زاگرس پارسیان است و مناسب شرکت‌هایی است که در کوتاه مدت و بدون نیاز به ارائه تعهدات بلند مدت نیاز به فضا جهت مدیریت انبارهای خود دارند .

سبد خرید

ورود

حساب کاربری ندارید؟

تولید و خدمات از شما = بازاریابی فروش از ما