شرکت های هلدینگ توسعه صادرات

– شرکت فروهر زاگرس پارسیان ، توسعه صادرات استان اصفهان
– شرکت بحر زاگرس تجارت اروند ، توسعه صادرات استان چهار محال و بختیاری
– شرکت تولیدی خورشید پارسیان
– شرکت حمل و نقل راه بر کهکشان هخامنش

سبد خرید

ورود

حساب کاربری ندارید؟

تولید و خدمات از شما = بازاریابی فروش از ما