دستاوردهای اخیر شرکت

1 – توافق نامه همکاری با کلوپ میربیزینس بانک روسیه و توافق جهت صادرات و واردات و همکاری با بانک میربیزنس روسیه.
2 – عقد توافقنامه با خوشه نفت و گاز استان تیومن روسیه ( خوشه نفت و گاز متشکل از 115 شرکت خدماتی و فنی مهندسی در زمینه نفت و گاز می باشد ) .
3 – تاسیس شبکه بازاریابی جهانی با شعا ر تولید از شما ارائه خدمات فروش در بازارهای جهانی  WWW.worldtradetop.com
4 – انجام مشارکت و همکاری با کارگزاری های بیمه ای.
5 – برگزاری اجلاس و جلسات B2B بین 200 شرکت ایرانی و 20 شرکت روسی در هتل اوین در آذر ماه 1401
6 – اعزام هیئت تجاری از ایران به استان تیومن روسیه در دی ماه 1401
7 – برگزاری جلسات B2B با تجار تاجیکستانی در هتل عباسی اصفهان بهمن ماه 1401
8 – انعقاد قرارداد با فرودگاه شهرکرد و راه اندازی کارگو ترمینال شهرکرد
9 – همکاری با شرکت بین المللی CHIR جهت جذب سرمایه گذاری در کشور
10 – هم افزایی مشارکت د ر تاسیس وارتقا خوشه ها وکنسرسیومهای صنعتی وصادراتی باهمکاری فعال معاونت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و استان
11 – انجام همکاری های موث ر د ر تامین مواد اولیه با پارچه های تخصصی ملت بلون بهداشتی برای تولیدماسک ، واردات دستکش لاتکس مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی استان در زمان پاندمی کرونا
12 – انجام مشارکت و همکاری با اتاق های بازرگانی اصفهان ، چهار محال و بختیاری و لرستان و خوزستان و هرمزگان و سیستان بلوچستان ، خراسان رضوی ، سمنان در زمینه جذب سرمایه و سرمایه گذاری خارجی و داخلی صادرات و واردات
13 – انجام قرارداد همکاری و مشارکت با موسسه کارآفرینی خلاق استان اصفهان به مدیریت دکتر حق شناس
14 – مشارکت در احداث و فعالیت های منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری
15 . انجام قرارداد تاسیس مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ما خاچکالای روسیه در پنج طبقه
16 . همکاری و مشارکت با امور بین الملل شهرداری اصفهان وچگونگی بهربرداری ازظرفیهای دیپلماسی فرهنگی
17 . دعوت و مشارکت با حضو ر فعال د ر کارگروه توسعه صادرات استان اصفهان ، چهارمحال و بختیاری ، لرستان و خوزستان
18 . مشارکت و همکاری با صندوق ضمانت توسعه صادرات ایران ،انجمن نساجی ایران ، مرکز ملی فرش ایران، انجمن سنگ ایران پیرامون تامین مواد اولیه و صادرات محصول در کشورهای هدف
19 . مشارکت فعال در تاسیس ستاد جهاد پشتیبانی مدافعان سلامت و مقابله با کرونا
20 . مشارکت و فعالیت با شرکت اتوبوس سازی پیشرو دیزل که منج ر به ارتباط صنعت ودانشگاههای صنعتی شد.
21 . انجام همکاری چشمگیر واردات گوشت و مرغ
22 . انجام تفاهم نامه همکاری شماره 2921 /ق/ 99 این شرکت با شهرک علمی تحقیقاتی استانداری استان اصفهان
23 .انجام مشارکت و همکاری با اتحادیه مرغداران تخمگذا ر استان در تامین نهاده های دامی و صادرات محصولات مازاد آن
24 . انجام مشارکت و همکاری با جهاد کشاورزی استان اصفهان چهارمحال رستان د ر ارتقاء صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

سبد خرید

ورود

حساب کاربری ندارید؟

تولید و خدمات از شما = بازاریابی فروش از ما