خدمات ما

1 . قراردادهای تجاری بین المللی صادارت و واردات
2 . شرکت در مناقصات بین المللی برای تامین مواد اولیه و ماشین آلات شرکت های داخلی
3 .اخذ ضمانت نامه های بین المللی در شرایط تحریم
4 .بیمه نامه های مهندسی صادراتی و تغییر اسناد صادراتی جهت رفع تحریم ها
5 .تامین و واردات مواد اولیه استاندارد و ماشین آلات وتکنولوژیهای نوین جهانی
6 . ارائه خدمات بسته بندی صادراتی ، ایجادشعب بازرگانی و نمایندگی در داخل و خارج کشور
7 .انتقال ارز و انجام تعهدات ارزی
8 .برگزاری یا شرکت در نمایشگاههای دائمی و فصلی بین المللی
9 .پذیرش و اعزام هیات های تجاری و بازرگانی
10 .پذیریش گردشگران سلامت ، تمدنی ، علمی ، فرهنگی و گردشگری
11 . انجام تحقیقات بازاریابی برای شناسائی بازارهای جهانی کشورهای هدف
12 .مذاکره برای کسب مجوزهای لازم صادرات و وارداتی
13 . تعیین دقیق هزینه های بیمه ، حمل و نقل و هماهنگی امور حمل و نقل و…

سبد خرید

ورود

حساب کاربری ندارید؟

تولید و خدمات از شما = بازاریابی فروش از ما