اگر یک صادر کننده جدید هستید، می بایست این موارد را در نظر بگیرید :

1. بازارهای بالقوه شما چقدر بزرگ است؟

2. در حال حاضر چه کشورها/بازارهایی محصولاتی مانند محصولات شما می خرند؟

3. رقبای شما چه کسانی هستند، از کدام کشورها آمده اند و آیا قوی هستند؟

4. استانداردها، تست ها و گواهینامه های مورد نیاز چیست؟

5. آیا محصولات شما (یا برچسب یا بسته بندی آنها) باید برای یک یا چند بازار اصلاح شود؟

6. چه عوارض، مالیات و چه هزینه ها اعمال می شود؟ هزینه های حمل و نقل و حاشیه های مشترک چقدر است؟ هزینه حمل یا هزینه کل صادرات چقدر است؟

7. آیا قیمت شما در بازار جذاب است؟ اگر نه، چه کاری می توانید انجام دهید تا آن را جذاب تر کنید

سبد خرید

ورود

حساب کاربری ندارید؟

تولید و خدمات از شما = بازاریابی فروش از ما