سامانه WTT (رWORLD TRADE TOPا ) جهت معرفی برترین های تجارت جهانی فعال در کشور جمهوری اسلامی ایران و با هدف کمک به جهش تولید برنامه ریزی و راه اندازی گردیده است.

این سامانه اولین سامانه مشارکتی جهان ( partnership ) بوده و کلیه شرکت ها و موسساتی که تبلیغات آنان در این سامانه ثبت گردیده در درآمد سامانه مشارکت خواهند داشت.

این مرکز برای تولیدات ایرانی خدمات بازاریابی و فروش ارائه نموده و همچنین برای اولین بار در جهان کلیه خریداران محصولات مراکزی که تبلیغات آنان در این سامانه ثبت گردیده بدون قرعه کشی یک هدیه ویژه دریافت خواهند نمود.

این سامانه دارای کد شامد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به شماره  1169061065010  میباشد